شرکت سرمایه‌گذاری ارس‌صبا

17 Jul 2024 / چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳

ترکیب سرمایه گذاری‌هاترکیب سرمایه گذاری های شرکت در تاریخ 29/12/1402 به شرح زیر می باشد .

نام شرکت سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره تغییرات انتهای دوره تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
تعداد سهام بهای تمام شده تعداد سهام بهای تمام شده درصد مالکیت بهای تمام شده بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کارگزاري فارابي  ۶۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۱۵۳,۹۲۰ ۶۷ ۰ ۰   ۶۷    
کارخانجات توليدي نيرو ترانسفو  ۶۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۵۹۹,۶۰۴,۰۸۸ ۴۳۷,۱۵۰ ۰ ۰   ۴۳۷,۱۵۰    
                     
جمع        ۴۳۷,۲۱۷   ۰   ۴۳۷,۲۱۷